Wat wij doen
  • Specialistisch
   grondverzet

   Van traditioneel grondwerk tot specialistisch grondverzet en totaal oplossingen. Specialist in het bouwrijp maken van bouwpercelen, profileren van oppervlakten en grondverbetering.Onderscheidend in het aannemen van complexe werken en betrokken in alle fasen.

    

  • Verhardingen & (project) bestratingen

   Wij kunnen diversen verhardingssoorten, van tijdelijk tot permanent voor u aanleggen. In- of exclusief de benodigde onderlagen en/of fundaties. Alles voor een goede en representatieve bereikbaarheid van uw bedrijf, of op uw bouwplaats.

  • Aanleg & onderhoud rioolstelsels

   De aanleg of vernieuwing van rioleringsstelsels vraagt om een goede voorbereiding en een professionele aanpak. U kunt bij ons terecht voor de aanleg, renovatie en onderhoud van rioleringen. Ook voor advies of probleemoplossingen.  

  • Cultuurtechnische werkzaamheden

   Wij verrichten diversen cultuurtechnische werkzaamheden zoals het graven van poelen, sloten en andere waterpartijen. 
   Van profileren, grondverbetering, plaatsen van afrastering, verzorging van gladheid bestrijding tot aan de aanleg van paarden bakken.

    

 • Innovatief en proactief aannemersbedrijf; Sterk, ook in denkwerk. Stevige project aanpak en no-nonsens communicatie. Betrokken in alle fasen!
weg turen

AAN DE SLAG:

 

AANLEG EN ONDERHOUD BEDRIJFSTERREINEN

AANLEG EN ONDERHOUD RIOOLSTELSELS

LEVEREN EN AANBRENGEN (PROJECT) BESTRATING

LEVEREN EN AANBRENGEN PREFAB KEERWANDEN EN BETONPLATEN

PROFILEREN ZAND- EN PUINBANEN

BOUW- EN WOONRIJP MAKEN BOUWLOCATIES

VERHUUR PERSONEEL