WATER

ALS EEN VIS IN HET WATER

WATERVOORZIENINGEN

Wij verrichten diversen cultuurtechnische werkzaamheden zoals het graven van poelen, vijvers, sloten en andere waterpartijen. Van profileren, grondverbetering, plaatsen van afrastering tot aan het aanleggen van beschoeiingen en damwanden of overige oeverbescherming. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Wij werken veilig en efficiënt met respect voor de natuur en de dieren.